Text statistics

Dzięki narzędziu Statystyki tekstu błyskawicznie uzyskasz zestaw informacji o tekście i jego zawartości.