Text statistics

×

Warning message

This is demo version. You can test this tool, but full reaserch is unavaiable. To unlock this tool upgrade your package.
Change settings
 Daily usage: demo
Maximum length is 250000 characters.
Instruction

Text statistics

Dzięki narzędziu Statystyki tekstu błyskawicznie uzyskasz zestaw informacji o tekście i jego zawartości.